• Zondag 24 juni 2018, 10:00 uur

    Openluchtviering, vierde zondag na Trinitatis
    (Crèche; Kindernevendienst)

    ds. Peter van der Schans

    Openluchtviering in het Kloosterplantsoen.