• Zondag 25 maart, 10:00 uur

  6e zondag van de Veertigdagentijd - Palmpasen
  (Crèche; Kindernevendienst; Tienernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: 

  We lezen: Marcus 11:1-11

  Na de dienst koffiedrinken