• Zondag 9 juni 2019, 10:00 uur

  Pinksteren: vijftigste Paasdag
  (Crèche; Kindernevendienst groep 1-7, Tienernevendienst groep 8 – klas 3)

  ds. Irene van der Meulen

   
  Vandaag vieren we Pinksteren, het Feest van de Geest. Het is de Geest van God die Jezus bezielde en die ook vele anderen bezield heeft en bezielt. We vieren vandaag dat deze Geest van liefde ook ons bewonen wil, dat ze ons nu eens troost en verwarmt, dan weer wakker schudt en uitdaagt.

  Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen! (Lied 672: 1)

  Na afloop koffiedrinken