• Solidariteitsmaaltijd

  ZWO: Solidariteitsmaaltijd met gastspreker uit Rwanda

  Collecte ten bate van weeskinderen in Rwanda, Cambodja

  Op de vrijdag voor Palmpasen, 12 april, houden we weer onze jaarlijkse solidariteitsmaaltijd. Dit doen we samen met mensen van de RK geloofsgemeenschap. Traditie is dat we een eenvoudige en vegetarische maaltijd voor u bereiden.

  De maaltijd begint om 18.00 uur en eindigt rond 19.30 uur. Uit solidariteit met de velen ter wereld die niets op tafel kunnen zetten en uit dankbaarheid voor wat wij op tafel wél hebben, vragen wij een gulle gift voor mensen in nood. 

  Als gastspreker verwelkomen wij Jean de Dieu, die het werk van Mwana Ukundwa coördineert. Mwana Ukundwa (‘geliefd kind’) is een partner van Kerk in Actie die steun geeft aan weeskinderen en alleenstaande moeders in het Oost-Afrikaanse land Rwanda. De ene helft van de collecte tijdens de maaltijd is ten bate van Mwana Ukundwa. Dit is ook het collectedoel in de kerkdienst van de voorafgaande zondag (7 april).
  De andere helft van de collecte tijdens de maaltijd is ten bate van Dara Europe, een stichting die weeskinderen steunt in Cambodja. Het werk van Dara Europe is het collectedoel van de RK geloofsgemeenschap. Als u bij deze solidariteitsmaaltijd wilt aanschuiven, dan kunt u zich opgeven via de intekenlijst dat op het grote prikbord in de kerk hangt, of met een mail naar zwo@pgij.nl.

  Namens de ZWO Andreas Havinga