• Vrijwilligers

  De kerkelijke organisatie kan niet functioneren zonder vrijwilligers. In de Protestantse gemeente te IJsselstein is het vrijwilligerswerk georganiseerd in zogenaamde clusters. Elk cluster heeft een aanspreekpunt, het clusterhoofd. Deze stemt de verschillende werkzaamheden op elkaar af, en vormt de brug tussen de vrijwilligers en de kerkenraad.

  Meedoen

   vacature info
  Medewerkers tienernevendienst abruggin@gmail.com
  Verjaardagsfonds schenkel.ledder@kabelfoon.nl
  Medewerkers autodienst  autodiensten@pgij.nl
  Koffieschenkers w.van.norden@hetnet.nl
  Bezoekmedewerkers omzien@pgij.nl
  Kerkrentmeesters beheer@pgij.nl

   

  De clusters

    clusterhoofd T E
  Beheer Daniëlle van den Houten (wnm vz) 030- beheer@pgij.nl
  Communicatie Piet van den Berg 030-6884113 comm@pgij.nl
  Dienen Nico Koch 030-6883492 dienen@pgij.nl
  Jeugd Tjitske Havinga 030-6873053 jeugd@pgij.nl
  Leren     leren@pgij.nl
  Omzien Aris Jan van Ek 030-6887486 omzien@pgij.nl
  Vieren     vieren@pgij.nl