• Zondag 11 november, 19:30 uur

  Zangdienst
   

  ds. Irene van der Meulen

  Thema: Blijf mij nabij
   

  Deze zangviering draait rond het avondlied.
  In de afgelopen maanden hebben diverse gemeenteleden verzoeknummers ingediend, en de avondliederen daarvan hebben we zoveel mogelijk een plek gegeven in deze viering. We zingen overbekende avondliederen – de titel van deze dienst is ‘Blijf mij nabij’ en verraadt er al één – maar ook een paar minder bekende.
  De cantorij van De Rank in ondersteunt onze zang.

  Wees van harte welkom!

  Na de dienst koffiedrinken.