• zondag 27 januari 2019, 19:30 uur

    Zangdienst

    ds. Peter van der Schans

    Thema: God is als de zon van gerechtigheid

    Het projectkoor o.l.v. Jan Lippus werkt mee in deze zangdienst. Daarnaast is er veel samenzang. René Verwer bespeelt het orgel. Jij bent van harte welkom! Na afloop is er een collecte om de onkosten van deze avond te dekken. 

    Na de dienst is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade elkaar ontmoeten.