• Het werk van de diaconie

  De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn begrijpelijkerwijs gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken. De diaconie voldoet daarmee aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft. Het werk is georganiseerd op verschillende niveaus:

  Plaatselijk

  • De diaconie van de Protestantse Gemeente IJsselstein (PGIJ) is één van de vijf participanten in DOIJ (www.diaconieeninijsselstein.nl). Deze organisatie maakt het mogelijk jaarlijks 240 kerstpakketten te verdelen aan gezinnen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
  • Seniorenadvent; De diaconie organiseert voor leden van de PGIJ van 65 jaar en ouder een gezellige middag met vesper en aansluitend een broodmaaltijd in de Adventstijd.
  • Fruitactie; met Dankdag in oktober wordt het fruit verzameld en de eerstvolgende zondag uitgedeeld aan behoeftigen.

  We hebben affiniteit met Hulp In de Praktijk (HiP) Nieuwegein, hulplijn 030-227 04 57. HiP organiseert vooral praktische hulp vanuit verschillende kerken/parochies voor mensen die geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk of zich in een sociaal isolement bevinden.

  Landelijk
  Landelijke projecten worden ondersteund via Kerk in Actie en rechtstreeks via diverse stichtingen.

  Wereld
  De diaconale hulp en arbeid in de wereld loopt via Kerk in Actie. Het werk van Kerk in Actie loopt via honderden christelijke kerken en organisaties in de wereld met wie zij contacten onderhoudt. Hulpverlening gebeurt op verzoek van en in overleg met de mensen ter plaatse. Indien nodig, wordt gecollecteerd voor Noodhulp.

  Het adres van de diaconie
  Diaconie Protestantse Gemeente IJsselstein
  p/a Andorrastraat 2
  3402 BG IJSSELSTEIN UT
  Tel.: 030-6051876 / 06-12902640 of dienen@pgij.nl

  Voor persoonlijke hulpverlening kunt u eveneens terecht bij: tel.: 030-6051876 / 06-12902640 of dienen@pgij.nl

  Giften voor de diaconie kunt u overmaken naar IBAN NL43 RABO 0159 2783 25 van het College van Diakenen Protestantse Gemeente IJsselstein. We hebben de ANBI-status.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.