Het werk van de diaconie

De diaconie helpt en ondersteunt mensen in knelsituaties, dichtbij en ver weg. Dat doen we vanuit het Bijbelse principe ‘helpen wie geen helper heeft’.

Wat doen we in IJsselstein?

  • We geven individuele hulp in incidentele gevallen. Dat kan zijn in de vorm van een financiële bijdrage voor noodzakelijke uitgaven en/of in de vorm van een helpende hand of een luisterend oor.
  • We zorgen jaarlijks voor de verspreiding van zo’n 250 kerstpakketten voor gezinnen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
    Dat doen we samen met andere diaconieën in het Diaconaal Overleg IJsselstein (DOIJ), een initiatief van meerdere kerken;
  • We organiseren het Seniorenadvent. Een gezellige middag in de Adventstijd voor iedereen van 65 jaar en ouder. Met een vesper en een broodmaaltijd;
  • Voor mensen die op zondag niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen is er de Autodienst. Wilt u onze diensten bezoeken maar bent u minder goed ter been dan kunnen we u ophalen;
  • We organiseren jaarlijks de Solidariteitsmaaltijd op de vrijdag voor Goede Vrijdag, de Agapèmaaltijd in het najaar en de maaltijd op Dankdag in november:
    gezamenlijke maaltijden, aan tafel in de Ontmoetingskerk.

Wat doen we landelijk?
We ondersteunen elke maand landelijke projecten rechtstreeks (ANBI/CBF) die worden ondersteund via Kerk in Actie en rechtstreeks via diverse stichtingen.


Wereldwijd betrokken
De diaconale hulp en arbeid in de wereld loopt via Kerk in Actie. Het werk van Kerk in Actie wordt georganiseerd via honderden christelijke kerken en organisaties in de wereld met wie zij contacten onderhoudt. Hulpverlening gebeurt op verzoek van en in overleg met de mensen ter plaatse. Indien nodig, wordt gecollecteerd voor Noodhulp.


Zoek je contact?
Het adres van de diaconie is

Diaconie Protestantse Gemeente IJsselstein
p/a Andorrastraat 2
3402 BG IJSSELSTEIN UT

Tel.: 06-12902640 of dienen@pgij.nl
Je kunt hier ook terecht voor persoonlijke hulpverlening


Wil je de diaconie steunen?
Giften voor de diaconie kun je overmaken naar IBAN NL43 RABO 0159 2783 25 ten name van Diaconie PGIJ. We hebben de ANBI-status.