• Taizégebed

  Maandelijks is er een Taizégebed in het Stiltecentrum van de Ontmoetingskerk. We komen bijeen voor een moment van rust en bezinning in de traditie van Taizé, zingend en in stilte biddend met de broeders. Het gebed begint om 19:30 uur, de deur is open vanaf 19:00 uur.

  Er is een Taizégebed elke maand, behalve in mei, juli en augustus. In december en januari op de eerste of tweede zondag, de andere maanden op de eerste zondag van de maand. De juiste data staan steeds vermeld op de voorpagina van deze website onder Kerkdiensten.

  Voor meer informatie:

  Menso Bosma T 030-6883645 Email: menso.bosma@xs4all.nl
  Herman & Ingrid Verweij T 030-6871063 Email: hverweij15@kabelfoon.nl

  Klik hier voor meer informatie http://nl.pinterest.com/pin/create/extension

  In de Ontmoetingskerk wordt op bijna iedere eerste zondagavond van de maand een avondgebed gevierd in de traditie van Taizé. een gebedsviering in de Verzoeningskerk in Taizé, Frankrijk. 

  Hoe het begon.
  Alles begon in 1940. Frère Roger was 25 jaar. Hij had zijn geboorteland, Zwitserland, verlaten en was in Frankrijk, het land van zijn moeder, gaan wonen. Jarenlang had longtuberculose hem aan huis gekluisterd. Tijdens deze lange ziekte rijpte in hem de roeping om een gemeenschap te beginnen waar eenvoud en goedhartigheid beleefd zouden worden als het wezenlijke van het evangelie. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij er zeker van dat hij mensen moest helpen die hulp nodig hadden. Zijn grootmoeder had dit ook gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  Het dorpje Taizé waar hij zich gevestigd had, lag dicht bij de demarcatielijn die Frankrijk in tweeën deelde. Het was een goede plaats om vluchtelingen op te vangen. Vrienden in Lyon waren dankbaar dat ze het adres van Taizé door konden geven aan mensen die een schuilplaats zochten.Dankzij een bescheiden lening had frère Roger een huis met bijgebouwen kunnen kopen. Het had al jaren leeggestaan.

  De ouders van frère Roger wisten dat hun zoon en dochter gevaar liepen. Zij hadden een vriend van de familie, een gepensioneerde Franse officier, gevraagd een oogje in 't zeil te houden. Dat deed hij heel nauwgezet. In 1942 waarschuwde hij dat zij ontdekt waren en dat iedereen Taizé meteen moest verlaten. Frère Roger kon in 1944 terugkeren. Hij was toen niet meer alleen. De eerste broeders hadden zich bij hem aangesloten. Met hen was het gemeenschapsleven begonnen dat in Taizé werd voortgezet.
  http://www.taize.fr

  Vandaag de dag
  Jaarlijks gaan duizenden jongeren naar Taizé. Veel jongeren gaan ook regelmatig terug. Ook vanuit onze gemeente gaat regelmatig een groep jongeren naar Taizé. Taizé is een oecumenische gemeenschap van zo'n honderd broeders, van Rooms-Katholieke huize en van Protestantse komaf. De broeders zijn afkomstig uit alle windstreken, en vormen in onze woelige wereld op die heuvel in het Bourgondische land een eiland van verzoening. Op deze plek ontvangen zij vele jongeren die meestal een week blijven. Wat velen aanspreekt is de eenvoud van het dagelijkse leven, de bijzondere liederen, de gebedsvieringen en de ontmoeting met jongeren uit veel verschillende landen en culturen. Het is verwonderlijk om te ervaren dat jongeren zich hier een hele week bezighouden met vieren, zingen, stilte en in ontmoeting met elkaar ervaringen delen.

  Taizégebeden in IJsselstein
  In de Taizégebeden in de Ontmoetingskerk kunnen wij nooit de sfeer creëren die ontstaat als een mengeling van nationaliteiten in een goed gevulde, gigantisch grote kerk, bid door het zingen van de eenvoudige liederen uit Taizé. Toch spreekt onze manier van vieren ouderen en jongeren aan, die in wisselende samenstelling regelmatig deelnemen. Wij nodigen iedereen van harte uit om dit te ervaren.

  WELKOM!

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.