Periodieke schenking

Laat de fiscus meebetalen aan je gift!
Hoe dat moet? Het wordt hieronder uitgelegd. Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met onze administrateur administratie@pgij.nl

Periodieke schenking
Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van de Protestantse Gemeente IJsselstein financieel te steunen. Het is ook een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus flink meebetaalt. Zo kun je meer geven zonder dat het je meer kost. 

Volledig aftrekbaar
Als je in een overeenkomst vastlegt, dat je het werk van de Protestantse Gemeente IJsselstein minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kun je elke euro die je aan de Protestantse Gemeente IJsselstein geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van jouw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.

Je gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • je conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Gemeente IJsselstein;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Gemeente IJsselstein.

Bij overlijden stopt de schenking
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij je overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Overeenkomst op één naam
Voor de wet is het vastgelegd dat indien je gehuwd of als partner geregistreerd bent, jouw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Je partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als je niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op jouw naam.

Een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van je inkomen ontvang je 18 tot 52 procent van jouw periodieke gift terug van de fiscus. Stel jouw belastbaar inkomen is € 35.000 en je schenkt € 90 per jaar. Je belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is jouw enige gift, dan ontvang je niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kun je de gift zelfs verhogen naar € 155.   

 
Eenmalige gift 
Periodieke gift 
Jouw jaarlijkse schenking:
€ 90
€ 155
Teruggave Belastingdienst:
€ 0
€ 65
Jouw netto schenking:
€ 90  
€ 90


Anders gezegd: De schenking kost je in beide gevallen netto € 90, maar in het geval van een periodieke gift kun je € 155 naar de Protestantse Gemeente IJsselstein overmaken, omdat je in dit geval € 65 terug ontvangt van de Belastingdienst.

Hoe werkt het?

  • Gebruik de modelovereenkomst (opslaan op uw computer en openen met Acrobat Reader)
  • Vul 2 exemplaren in en onderteken jouw gedeelte van de overeenkomst (schenker)
  • Stuur de beide exemplaren naar: Andorrastraat 2, 3402 BG  IJsselstein t.a.v. penningmeester pgij
  • Noteert u dan ook je telefoonnummer op een apart briefje zodat wij je bij vragen makkelijk kunnen bereiken
  • De penningmeester vult vervolgens het gedeelte van de ontvanger in en stuurt je één exemplaar retour.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust per e-mail contact op via administratie@pgij.nl