• Periodieke schenking

  Laat de fiscus meebetalen aan uw gift!
  Hoe dat moet? Het wordt hieronder uitgelegd en hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze administrateur administratie@pgij.nl

  Periodieke schenking
  Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van de Protestantse Gemeente IJsselstein financieel te steunen. Het is ook een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus flink meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. 

  Volledig aftrekbaar
  Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van de Protestantse Gemeente IJsselstein  minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de Protestantse Gemeente IJsselstein geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.

  Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Gemeente IJsselstein;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Gemeente IJsselstein.

  Bij overlijden stopt de schenking
  De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

  Overeenkomst op één naam
  Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

  Een rekenvoorbeeld
  Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 90 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar € 155.   

    Eenmalige gift  Periodieke gift 
  Uw jaarlijkse schenking: € 90 € 155
  Teruggave Belastingdienst: € 0 € 65
  Uw netto schenking: € 90   € 90


  Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 90, maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 155 naar de Protestantse Gemeente IJsselstein overmaken, omdat u in dit geval € 65 terug ontvangt van de Belastingdienst.

  Hoe werkt het?

  • Gebruik de modelovereenkomst (opslaan op uw computer en openen met Acrobat Reader)
  • Vul 2 exemplaren in en onderteken uw gedeelte van de overeenkomst (schenker)
  • Stuur de beide exemplaren naar: postbusnummer 297, 3400 AG  IJsselstein t.a.v. penningmeester pgij
  • Noteert u dan ook uw telefoonnummer op een apart briefje zodat wij u bij vragen makkelijk kunnen bereiken
  • De penningmeester vult vervolgens het gedeelte van de ontvanger in en stuurt u één exemplaar retour.

  Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust per e-mail contact op met ondergetekende.

  Vincent van den Berg

Protestantse gemeente IJsselstein

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.