Aanleveren kopij voor de website

Wil je iets laten plaatsen op de website?
Dat kan! Houd bij het aanleveren van informatie de volgende vuistregels aan:

 1. Gebruik in je tekst de jij-vorm in plaats van 'u' (informele stijl)
 2. Schrijf in tegenwoordige tijd of toekomende tijd
 3. Val met de deur in huis: plaats de kern van je boodschap bovenaan, eventuele aanvullingen en details komen daarna
 4. Houd het kort en bondig
 5. Maak gebruik van nieuwsgierig makende kopjes en bedenk wat de bezoeker wil lezen

Aanleveren van materiaal

 1. Stuur je tekst als Word document: gewoon platte tekst (zonder opmaak), dus geen vetgedrukt, cursief e.d.
 2. Denk aan beeldmateriaal: de website is visueel, dus graag foto's. Zet in de tekst <foto1> op de plek waar je denkt dat de foto moet. 
 3. Stuur de foto los mee met het Word document (dus niet in het Word document: dan vermindert de kwaliteit van de afbeelding).
  Soms vraagt Outlook of ander mailprogramma je of je de foto wilt verkleinen. Doe dat niet maar kies voor originele afmetingen!
  Kies een afbeelding die vierkant uitgesneden kan worden.
 4. Zorg voor legaal beeldmateriaal: je moet toestemming van de fotograaf of maker hebben om het plaatje of de foto te mogen publiceren. Zoek bij Pixabay, Pexels of Google-afbeeldingen naar afbeeldingen met een creative-commons licentie (zie ook  www.creativecommons.nl). Dan hoef je geen toestemming te vragen aan de maker.

  Uiteraard kun je ook via een fotostockbureau een licentie kopen. Maak eventueel zelf foto's.

Tips

 1. Als je informatie over een activiteit wilt plaatsen voeg dan foto's toe van de vorige keer.
 2. Vermijd teksten als 'dat het gezellig, interessant of leerzaam beloofd te worden'. Dat heeft weinig nieuwswaarde.
 3. Als je nog niet precies weet hoe je iets wilt publiceren of heb je veel informatie, bijvoorbeeld over doorlopende activiteiten in het seizoen, stuur dan alvast op wat al bekend is, dan kunnen wij het artikel alvast aanmaken en klaarzetten zonder het te publiceren.
 4. Heb je video of geluidsmateriaal dan is het meestal nodig dat het bewerkt wordt. Neem daarvoor van tevoren contact op.