Kerkenraad

Voorzitter

Willem-Kees Legerstee
E preses@pgij.nl

Scriba

Patrick de Boer
E kerkenraad@pgij.nl  

College van Diaken

Jannie Schimmel, voorzitter
T 06-12902604 E dienen@pgij.nl

Gerrit van Ravenhorst, penningmeester
T 06-24302002

Giften voor diaconie, zending en/of Werelddiaconaat:
NL43 RABO 0159 2783 25 
t.n.v. Protestantse gemeente te IJsselstein tav coll. van Diakenen 

College van Kerkrentmeesters

Daniëlle van den Houten, voorzitter
E beheer@pgij.nl

Willy van Rij, penningmeester
E penningmeester@pgij.nl

Klaas Jan Bakker, Coördinator Kerkbalans
E kerkbalans@pgij.nl

Joke Spelt, kerkelijk bureau
T 030-6883279 E bureau@pgij.nl

Bijdragen kerkbalans en giften voor de kerk:
NL63 RABO 0300 4112 19
t.n.v. Protestantse gemeente te IJsselstein
o.v.v. betreffende periode