Vieren

In de Ontmoetingskerk vinden verschillende vormen van viering plaats. Naast de 'gewone' zondagse diensten, worden er bij bijzondere gelegenheden diensten met een andere liturgievorm georganiseerd.
Zo zijn er doopdiensten, trouwdiensten en diensten bij overlijden.

Enkele keren per jaar houden we een GA!-viering. GA staat voor Gewoon Anders.
Eén keer per maand op de eerste zondag van de maand houden we 's avonds een Taizé gebed.
Naast deze diensten zijn er ook zangdiensten, meestal op zondagavonden.
En één keer per jaar houden we een Top 2000 kerkdienst, ergens tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Meer weten?
Kijk dan eens op de pagina's over deze diensten:

De GA!-viering
Het Taizé gebed
De zangdienst
De Top 2000 dienst

Via de links naar dopen, trouwen of bij overlijden vind je meer informatie over deze diensten.