In de Ontmoetingskerk vinden verschillende vormen van viering plaats. Naast de 'gewone' zondagse diensten, worden er bij bijzondere gelegenheden diensten met een andere liturgievorm georganiseerd.