Dopen

Dopen is een eeuwenoud christelijk ritueel dat alle kerken kennen. In elke geloofsgemeenschap wordt er gedoopt met water en klinken dezelfde woorden:

“Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Of je nu als kind gedoopt wordt of als volwassene.

In onze gemeente zijn de meeste dopelingen nog heel jong. Hun ouders kiezen voor de doop. Dat onderstreept dat de doop een geschenk is. Nog voor je zelf kunt kiezen voor God of kunt zeggen ‘ik geloof’, heeft God al voor jou gekozen. Gods liefde gaat aan onze keuze vooraf.

Bij de doop doen de ouders een belofte: om hun kind op te voeden in het geloof en voor te gaan op de weg van Jezus. Soms is de ene ouder gelovig en de andere niet; dan kan de ouder die niet gelooft beloven om de partner ruimte te geven en te ondersteunen bij de vervulling van zijn of haar belofte.

Dopen gebeurt vrijwel altijd in een viering op zondagmorgen in het midden van de gemeente. We vieren immers niet alleen dat de dopeling verbonden is met God, maar ook dat zij/hij bij onze gemeenschap hoort en welkom is in ons midden. Er vindt altijd een voorbereidend gesprek plaats met de voorganger en de doopouders.

Als je je kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de voorganger in de viering:
Bert de Wit, dsbertdewit@pgij.nl, 030 7616062