• Tussenspel

    Tussenspel is een wekelijks verschijnende nieuwsbrief. Deze brief wordt op zondag uitgereikt aan de kerkgangers. Kopij dient uiterlijk donderdags vóór 20.00 uur te zijn aangeleverd aan: E tussenspel@pgij.nl

    Tussenspel wordt gemaakt door: Cor de Lezenne Coulander; Marian van der Veen;Piet van den Berg en Theo Teunissen

    Er wordt gewerkt aan registratie van bezoekers die Tussenspel via de e-mail willen ontvangen

  •