Samenspel

Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bezorgd bij alle ingeschreven leden. Wil je Samenspel digitaal ontvangen schrijf je dan hier in.

berichten en kopij voor Samenspel: 
E samenspel@pgij.nl

Voor vragen over reproductie en bezorging:
Wouter Schenkel
T 030-6874966
bezorging@pgij.nl

De redactie bestaat uit:
- Hans Wagenaar
- Jan Blaakmeer
- Margreet Florijn
- Piet van den Berg
- Wout van Dijk
- Chrissy van der Haven

Nummer

Inleverdatum kopij (deadline)

maart 2024

13-2-2024

april 2024

19-3-2024

mei 2024

16-4-2024

juni 2024

14-5-2024

juli/augustus 2024

18-6-2024

september 2024

13-8-2024

oktober 2024

17-9-2024

november 2024

15-10-2024

december 2024/januari 2025

12-11-2024

februari 2025

14-1-2025