Samenspel

Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bezorgd bij alle ingeschreven leden. Wil je Samenspel digitaal ontvangen schrijf je dan hier in.

berichten en kopij voor Samenspel: 
E samenspel@pgij.nl

Voor vragen over reproductie en bezorging:
Piet van den Berg
T 030-6884113 
bezorging@pgij.nl

De redactie bestaat uit:
- Hans Wagenaar
- Jan Blaakmeer
- Margreet Florijn
- Piet van den Berg
- Wout van Dijk
- Chrissy van der Haven

Nummer

Inleverdatum kopij (deadline)

maart 2022

15-2-2022

april 2022

15-3-2022

mei 2022

12-4-2022

juni 2022

17-5-2022

juli/augustus 2022

14-6-2022

september 2022

16-8-2022

oktober 2022

13-9-2022

november 2022

18-10-2022

december 2022/januari 2023

15-11-2022

februari 2023

17-1-2023