Samenspel

Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bezorgd bij alle ingeschreven leden. Wil je Samenspel digitaal ontvangen schrijf je dan hier in.

berichten en kopij voor Samenspel: 
E samenspel@pgij.nl

Voor vragen over reproductie en bezorging:
Piet van den Berg
T 030-6884113 
bezorging@pgij.nl

De redactie bestaat uit:
- Hans Wagenaar
- Jan Blaakmeer
- Margreet Florijn
- Peter van der Schans
- Piet van den Berg
- Wout van Dijk
- Chrissy van der Haven

Nummer

Inleverdatum kopij (deadline)

april 2021

16-3-201

mei 2021

13-4-2021

juni 2021

18-5-2021

juli/augustus 2021

15-6-2021

september 2021

17-8-2021

oktober 2021

14-9-2021

november 2021

19-10-2021

december 2021/januari 2022

16-11-2021

februari 2022

18-1-2022