Samenspel

Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bezorgd bij alle ingeschreven leden. Wil je Samenspel digitaal ontvangen schrijf je dan hier in.

berichten en kopij voor Samenspel: 
E samenspel@pgij.nl

Voor vragen over reproductie en bezorging:
Wouter Schenkel
T 030-6874966
bezorging@pgij.nl

De redactie bestaat uit:
- Hans Wagenaar
- Jan Blaakmeer
- Margreet Florijn
- Piet van den Berg
- Wout van Dijk
- Chrissy van der Haven

Nummer

Inleverdatum kopij (deadline)

maart 2023

14-2-2023

april 2023

14-3-2023

mei 2023

18-4-2023

juni 2023

16-5-2023

juli/augustus 2023

13-6-2023

september 2023

15-8-2023

oktober 2023

12-9-2023

november 2023

17-10-2023

december 2023/januari 2024

14-11-2023

februari 2024

16-1-2024