ANBI gegevens

De Protestantse gemeente te IJsselstein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

De Protestantse gemeente te IJsselstein is een gemeente die ruimte biedt aan ieder die betrokken wil zijn bij God, de Vader van Jezus Christus. We delen het geloof dat we ons gedragen weten door de Geest die ons samenbrengt. We luisteren daarbij in alle openheid naar elkaars vragen en antwoorden en zoeken samen naar wat God ieder van ons in deze tijd te zeggen heeft.

We vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien en we willen een gemeente zijn waar mensen gekend en erkend worden. Er is daarom ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving. Ook in de erediensten, ons leren en onze activiteiten proberen we aan die verschillen recht te doen, zodat ieder een plaats kan vinden.

Als gemeente zijn we gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede in de wereld - dichtbij en ver weg - en zoeken naar een wijze van gemeente zijn die open en warm, concreet en bemoedigend is.

Aanpassing ANBI publicatie diaconie deel H (vanaf 2018 - 2019)
In de ANBI publicatie zijn nu ook de onttrekkingen (€ 1311,00) en toevoegingen (€ 1.311,00) van de bestemmingreserves (in dit geval ons Noodfonds) opgenomen.