Kindernevendienst

Tijdens de zondagse vieringen staat een enthousiast team kinderdienstleiding voor de kinderen klaar!

We beginnen de dienst met zijn allen als gemeente in de kerkzaal. Voor de schriftlezing praat de voorganger kort met de kinderen over het thema van de dienst. Met het Licht van de Paaskaars gaan we naar onze eigen ruimtes. 

We vertellen het Bijbelverhaal, praten met elkaar over de betekenis van het verhaal en gaan naar aanleiding hiervan een knutselwerkje, spel, puzzel of iets dergelijks doen. We volgen daarbij Bijbelbasics (Bijbel Basics - debijbel.nl). Na de verkondiging komen we weer terug in de kerkzaal om met elkaar de dienst af te sluiten.

Voor wie?
Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We gaan samen in 1 groep.

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er ook geregeld Kindernevendienst +.

Meer weten? Mee doen?

Heb je belangstelling om als leiding aan de kinderdienst mee te werken? Je bent van harte welkom om eens te komen kijken. Je kan hiervoor en voor al je andere vragen, contact opnemen met onze coördinator Marlies van Barneveld of één van de jeugdouderlingen Patrick de Boer of Jessica de Bruin. Dit kan via het email adres jeugd@pgij.nl.