Organisatie

De activiteiten vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd door zes clusters. Elk cluster richt zich op een specifiek gebied en bestaat uit een groep gemeenteleden en een of meer kerkenraadsleden. Elk cluster heeft een contactpersoon. Voor de details zie de ‘Contactgegevens’ onderaan de pagina. 

De cluster zijn:

 • Samen vieren
  verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende vieringen. Naast de wekelijkse viering op zondagochtend zijn dat de ‘Kerk en school’ vieringen speciaal voor ouders en de jongste kinderen, het Taizé gebed, de openluchtdienst viering, de GA! (Gewoon Anders) vieringen, de zangdiensten en de Top2000 dienst viering. NB. de ‘Kerk op schoot’ vieringen vallen onder het cluster Jeugd.
  Daarbij gaat het om de keuze van vormen van liturgie, de muzikale inbreng (door orgel of andere muzikale vormen van het vocaal kwartet, de jeugd- of kerkband of het uitnodigen van koren). Meer weten? Kijk onder het kopje ‘Vieren’
 • Omzien naar elkaar
  verantwoordelijk voor alles waarbij ontmoeten centraal staat. Naast persoonlijke contacten ook activiteiten als inloopochtenden waar je zomaar binnen kunt lopen voor een kop koffie en een praatje, het koffiedrinken na de kerkdienst, de bijbelgroep voor mensen met een beperking of het organiseren van een biking dinner of de lichtjesavond in december. Meer weten? Kijk onder het kopje Omzien naar elkaar  
 • Samen leren
  verantwoordelijk voor de activiteiten die te maken hebben met leren: kennis opdoen, omgaan met maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s. De werkgroep Zin in ontmoeting maakt elk seizoen een nieuw programma van gespreksgroepen rond een thema of een boek, film en discussieavonden en activiteiten in de omgeving, Meer weten? Meer over Leren vind je onder het kopje ‘Activiteiten’.
 • Jeugd
  verantwoordelijk voor alle activiteiten met de jeugd, in de leeftijd van 0 tot 15. Daaronder vallen de creche, ‘Kind op schoot’ vieringen, kinder- en tienernevendiensten, de jongeren vieringen, Meeting point en Celebration en de vakantiebijbel week. Alle informatie vind je onder het kopje ‘Jeugd’.
 • Dienen
  verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning van mensen in die om wat voor reden ook in de knel zitten, dichtbij en ver weg. Dit doet het cluster door het bepalen van de wekelijkse collectedoelen, het organiseren van de kerstpakketten actie, het senioren advent, autorooster en individuele hulp. Meer weten? Kijk op de pagina van de diaconie.
 • Communicatie
  verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Denk aan de verspreiding van Samenspel, het maandelijkse kerkblad en Tussenspel, de weekberichten op zondag het regelen van alle drukwerk en he beheer van de website. Meer weten? Kijk op de Contactpagina.
 • Beheer
  verantwoordelijk voor alle beheer: het gebouw, de financiën waaronder de ‘Actie Kerkbalans’, de contracten (voorgangers, organisten, kosters, zaalverhuur). Meer weten? Kijk onder het kopje ‘Praktisch’ 

De kerkenraad
De formele leiding van de gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de voorzitter, scriba (secretaris), de predikant(en), ouderlingen en diakenen. De diakenen maken deel uit van het cluster ‘Dienen’. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat (uitgevoerd vanuit het cluster ‘Omzien naar elkaar’). Een van deze ouderlingen is contactpersoon van dit cluster.
Enkele ouderlingen hebben een speciale taak. Zoals de ouderling kerkrentmeester deze is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters die ook de contactpersoon van het cluster 'Beheer' is. 

Het moderamen
De dagelijkse gang van zaken worden geregeld vanuit het moderamen. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant, de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de Diaconie.

cluster
contactpersoon
e-mail
telefoon
Samen vieren
Linda Baars
vieren@pgij.nl
Omzien naar elkaar
Licia Joosse
omzien@pgij.nl
T 06 - 5799 1302
Samen leren
vacant
leren@pgij.nl

Jeugd
Jiska van der Schans
jeugd@pgij.nl

Dienen
Jannie Schimmel
dienen@pgij.nl
T 06 - 1290 2604
Communicatie
Wouter Schenkel
comm@pgij.nl
T 030 - 6874 966
Beheer
Daniëlle van den Houten
beheer@pgij.nl
T 06 - 2903 1988