Missie en visie

De Protestantse gemeente IJsselstein is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze komt bijeen in de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein.

Onze gemeente biedt een plek aan iedereen die betrokken wil zijn bij God en zijn zoon Jezus Christus en hieraan vorm en inhoud geeft. In de ontmoeting met elkaar zoeken en ontdekken we wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. In de veelzijdigheid van geloven herkennen we de onbegrensdheid van onze God.

Dat zet aan tot actie: geroepen om bij te dragen aan wat er in de wereld nodig is. Zo bouwen we aan een open gemeenschap van gelovigen.

Naast onze gemeente is er in IJsselstein nog een plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk: de Hervormde gemeente IJsselstein.