Kerk op schoot viering

Ongeveer 5x per jaar organiseren we een Kerk-op-Schoot-viering voor de allerkleinsten (0 tot 6 jaar). Samen met hun ouders, broers, zussen en/of grootouders zijn zij van harte welkom in deze korte viering in de kerkzaal, op zondag om 9.00 uur.

We zingen met elkaar enkele liedjes met piano, we bidden en we kijken en luisteren altijd naar een bijbelverhaal of prentenboek. Zo proberen we de jongste kinderen op een leuke manier te laten kennismaken met kerk en geloof. De kinderen hoeven zeker niet een half uur stil te zitten, want we gaan ook altijd iets doen in dit half uur - iets maken, knutselen, spelen - zodat het thema of het verhaal voor hen gaat leven. Daarna komen we weer in de kring voor een laatste liedje en de zegen.

Na afloop is er limonade, koffie en thee en tijd om nog even te spelen en elkaar te ontmoeten. Welkom!
Meer info: Tjitske Havinga (tjitske.havinga@xs4all.nl)