Zien en gezien worden, gekend zijn.

In verbinding
Individualisme is een groot goed, het biedt vrijheid. Maar soms schiet je door en verlies je het contact met elkaar en God. Onze kerk heet de Ontmoetingskerk: een plek voor ontmoeten en verbinden. Ze is ontstaan uit ontmoeting van twee kerkgemeenschappen aan het begin van de 21ste eeuw die zich verbonden tot een nieuwe protestantse geloofsgemeenschap.
Meer hierover is te vinden bij het kunstproject 'Overwegen'.

Omzien naar elkaar
Vanuit het verhaal van God met mensen zoeken we naar verbinding tussen mensen

  • bieden we een plek waar je terecht kunt met je vragen of waar je een gesprek kunt voeren over de dilemma's van deze tijd;
  • maken we ruimte voor stilte en rituelen. Bijvoorbeeld bij geboorte, huwelijk en levenseinde;
  • rond de waarde van de oude verhalen van God en mensen: hebben die je nog iets te zeggen? Passen ze in jouw eigen verhaal? En zo ja, wat of hoe dan?

We creëren momenten van ontmoeten en verbinding: van simpel bijkletsen onder het genot van een kop koffie, filmavonden en museumbezoeken tot het koken voor een biking diner.

Daarnaast zijn er de meer traditionele activiteiten zoals Bijbelkringen, gesprekskringen of bezoekwerk voor wie daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld in bijzondere omstandigheden zoals overlijden, rouw, ziekte, werkloosheid, huwelijk, geboorte of adoptie, verhuizing of opname in een verpleeghuis.

Maar ook individuele contacten en praktische hulp (rijden naar het ziekenhuis, een klusje opknappen) of het sturen van kaarten, bloemen of een telefoontje plegen zijn voorbeelden.

Meer weten?
Mail of bel ons: 
E omzien@pgij.nl
T 06 - 5799 1302