Digitaal collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we je om digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Er zijn een paar manieren om je bijdrage te doen:

  • Je kunt je bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
  • Je kunt ook via een QR-lezer (app) de QR-code hiernaast lezen. Je krijgt dan een URL naar de webpagina van onze kerk bij SGK die je in je browser kunt openen. Hier kan je kiezen welk bedrag je wil geven aan de collectedoelen.
    Kies op de SGK website eerst voor ‘Openen op deze website’.
    Je komt nu op de pagina 'Collecten in kerkdienst'. Als je daar de knop 'Gift/donatie' bij Actie(s) aanklikt (zie de afbeelding hiernaast) kun je je gift invoeren. Betalen gaat via iDeal.

NB. De website 'Samen Goed Doen' is niet meer beschikbaar voor digitale collectesl

De totale collecteopbrengst wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de verschillende doelen.

Hartelijk dank voor je gift!

Namens het College van Diakenen & het College van Kerkrentmeesters,
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten