IKO Stadsgebed

Het Interkerkelijk Overleg IJsselstein maakt op donderdag 7
september een nieuwe start met het maandelijkse gebed
voor de stad.

Elke eerste donderdag van de maand wordt
een korte gebedsdienst gehouden, van 19.15-19.45 uur, in
één van de grote kerken in de binnenstad.

Het Stadsgebed biedt aan iedereen die dat wil gelegenheid
om samen te bidden voor de stad, de samenleving en de
wereld. De leiding is in handen van vrijwilligers uit de
verschillende kerken. Er wordt samen gezongen, gelezen
uit de Bijbel, gebeden en gezwegen. Wie bidt wordt er aan
herinnerd dat hij of zij met heel de wereld is ingebed in de
liefde van God.

Van harte welkom op donderdag 7 september, van 19.15-19.45 uur, in de Sint-Nicolaas
Basiliek (St. Nicolaasstraat 12, IJsselstein).