Kring aan huis

Sinds vele jaren bestaat er een huiskring waaraan verschillende mensen uit onze gemeente deelnemen of deel hebben genomen.

De kring draait al vele jaren 1x in de maand op maandagavond. Steeds is het bij iemand thuis. We starten met koffie en thee en dan behandelen we een thema of we lezen met elkaar een hoofdstuk uit een boek en praten daar over. Boeken die we bijvoorbeeld hebben behandeld zijn: ‘Maandag gaan we naar ons werk’ van Bert Kuipers en ‘Doornse Catechismus’ van o.a. Aarnoud v/d Deyl.

Door de jaren heen zijn er ook groepen samengevoegd. De leeftijd is uiteenlopend. Verder sluiten we ieder seizoen af met een gezellig samen zijn; meestal een barbecue.

Tijdens corona zijn we gestopt, maar nu we een kerkelijk werker hebben zijn we weer gestart. Voor dit jaar bespreken we elke keer een actueel onderwerp dat we zelf aandragen.

De afgelopen keer verbeeldden we het lijdensevangelie in tekeningen en lazen we het verhaal.

Kom gerust een keer vrijblijvend kennis maken: je bent van harte welkom.
Neem van te voren even contact op met Myranda Kalf zodat je weet bij wie we bij elkaar komen.
Ook voor vragen kun je bij haar terecht (0620532835 of mmckalfwink@hotmail.com).