Privacyverklaring Ontmoetingskerk

update mei 2021
Voor onze gemeente is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Wij zetten ons met hart en ziel in voor de wereld waarin we leven. Omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap zijn belangrijke pijlers. De kerk is er dus voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijzen deelnemen aan of betrokken zjin bij onze gemeente. Daarbij kan er sprake zijn van het gebruik (verwerken) van persoonsgegevens.

In de privacy verklaring kun je lezen hoe we omgaan met persoonsgegevens:

  • welke gegevens we verwerken;
  • met welk doel;
  • op basis van welk recht (de grondslag genoemd);
  • en - belangrijk - welke rechten je hebt als er sprake is van het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Contact
heb je vragen, opmerkingen of een verzoek? Mail dit dan naar de de kerkenraad, bereikbaar via kerkenraad@pgij.nl 


Lees of download de privacyverklaring