Veilig jeugdwerk in de Ontmoetingskerk IJsselstein

Onze gemeente is, in navolging van de landelijke richtlijnen van de PKN, gestart met het opzetten van een preventiebeleid Veiligheid voor de Categorie Jeugd (0 t/m 18 jaar). De vertrouwenspersonen van onze kerk zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@pgij.nl.

Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving, waarbij de jeugd zich ook veilig mag en kan voelen.
Wij hebben daarvoor de volgende stappen gezet:

VOG
Vanaf 1 januari 2019 wordt van alle vrijwilligers die werken voor en met de categorie Jeugd gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen.

Voor algemene info over een VOG: https://www.justis.nl/producten/vog/

ONS BELEID
De volgende documenten zijn door de Kerkenraad vastgesteld:

- Gedragscode klik hier
- Meldprotocol klik hier