Omzien

Onder deze kop vind je informatie over hoe we invulling geven aan het verhaal van God en mensen.

'Omzien naar elkaar'
Hier vind je informatie hoe we invulling geven aan omzien naar elkaar:
we creëren van momenten van ontmoeten, persoonlijk en via gesprek en activiteiten.
Ook wel 'pastoraat' genoemd. 
Ga naar de pagina 'Omzien naar elkaar'

‘helpen wie geen helper heeft’
Op de pagina van de diaconie lees je hoe we binnen en buiten IJsselstein mensen helpen en ondersteunen die op een of andere manier in de knel zitten.
Ga naar de pagina van de diaconie